Zalecenie Konsultanta Krajowego Medycyny Ratunkowej
    Zasady postępowania zespoły ratownictwa medycznego
     PLAKATY
      AKADEMIA HIPOTERMII
       Kryteria kwalifikacyjne
        Procedura opieki medycznej pacjentów w głębokiej hipotermii
         TELEFON ALARMOWY
          KARTA KWALIFIKACYJNA
           ZALECENIE KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO - Zespoły Ratownictwa Medycznego
            TELETRANSMISJA
             Postępowanie - RATOWNICTWO MEDYCZNE
              Postępowanie - KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC
               Wytyczne ERC 2015
                Współpraca z PLUS GSM
                 Współpraca z firmą WASKO
                  Współpraca z Physio-Control
                   Materiały edukacyjne
                    Kontakt

                    KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

                    1.    wychłodzenie w stadium II (zaburzenia świadomości bez dreszczy) i III (nieprzytomny) według klasyfikacji szwajcarskiej z klinicznie jawną niestabilnością krążeniowo-oddechową (komorowe zaburzenia rytmu lub hipotensja i/lub niewydolność oddechowa).

                    2.    zatrzymanie krążenia w przebiegu hipotermii (przyczyna pierwotna) – stadium IV. - możliwość nieprzerywalnych działań resuscytacyjnych podczas całej fazy transportu (zalecany mechaniczny system kompresji klatki piersiowej). 

                    3.    potwierdzenie hipotermii pomiarem temperatury głębokiej.

                    4.     wykluczenie stadium V hipotermii (objawy nieodwracalnej śmierci).

                    5.     W przypadku pacjentów urazowych lub z podejrzeniem stanów chorobowych przy których bezwzględnie przeciwskazane będzie podanie heparyny bardzo proszę o przeprowadzenie diagnostyki obrazowej (wykonanie tomografii komputerowej w trybie trauma-scan).

                     

                     


                    STADIUM HIPOTERMII 
                    KLASYFIKACJA SZWAJCARSKA
                     
                     
                    Stadia Hipotermii
                    STAN
                    Temperatura centralna(°C)
                    1.                  
                    Przytomny, drżenia mięśniowe
                    32-35 °C
                    2.                  
                    Obniżony poziom świadomości(apatia, zaburzenia mowy, koordynacji ruchowej, brak drżeń mięśniowych
                    28-32 °C
                    3.                  
                    Nieprzytomny, możliwe zaburzenia rytmu serca, zaburzenia częstości tętna i oddechu
                    24-28 °C
                    4.                  
                    Zatrzymanie krążenia
                    <24°C
                    5.                  
                    Zgon - Hipotermia nieodwracalna