Zalecenie Konsultanta Krajowego Medycyny Ratunkowej
    Zasady postępowania zespoły ratownictwa medycznego
     PLAKATY
      AKADEMIA HIPOTERMII
       Kryteria kwalifikacyjne
        Procedura opieki medycznej pacjentów w głębokiej hipotermii
         TELEFON ALARMOWY
          KARTA KWALIFIKACYJNA
           ZALECENIE KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO - Zespoły Ratownictwa Medycznego
            TELETRANSMISJA
             Postępowanie - RATOWNICTWO MEDYCZNE
              Postępowanie - KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC
               Wytyczne ERC 2015
                Współpraca z PLUS GSM
                 Współpraca z firmą WASKO
                  Współpraca z Physio-Control
                   Materiały edukacyjne
                    Kontakt

                    POZAUSTROJOWE WSPOMAGANIE FUNKCJI ŻYCIOWYCH (EXTRA CORPOREAL LIFE SUPPORT - ECLS)

                    Pierwsze przypadki stosowania metody ciągłego pozaustrojowego natleniania (ECMO) miały miejsce w 1972 roku i były dokonywane zarówno u dzieci jak i dorosłych z niewydolnością oddechową (1,2). Urządzenia posiadające układ napędowy występują w dwóch podstawowych konfiguracjach. W pierwszej - krew pobierana z układu żylnego po dokonaniu wymiany gazowej powraca do układu żylnego. Taka opcja jest stosowana głównie w leczeniu niewydolności oddechowej. W drugiej konfiguracji krew pobierana jest z układu żylnego, ale po utlenowaniu oddawana jest do układu tętniczego z odpowiednią energią kinetyczną. Ta opcja jest używana do leczenia zarówno niewydolności układu krążenia jak i oddechowego, będąc optymalnym rozwiązaniem w leczeniu hipotermii (4) Dla ofiar hipotermii w wychłodzeniu w stadium III i IV według klasyfikacji szwajcarskiej z klinicznie jawną niestabilnością krążeniową i/lub oddechową oraz temperaturą poniżej 28C, standardy przewidują leczenie przy pomocy ECMO lub krążenia pozaustrojowego (klasa I, LOE B - klasyfikacja zaleceń i poziom wiarygodności za pomocą rankingu American Heart Association - http://circ.ahajournals.org/site/manual/index.xhtml). Zastosowanie metody ciągłego pozaustrojowego natleniania współistniejące ze wspomaganiem krążenia i aktywnym ogrzewaniem, pozwala na ratowanie chorych w ciężkim stanie zdrowotnym. ECMO jest w niektórych ośrodkach preferowaną formą ogrzewania pozaustrojowego, gdyż zmniejsza ryzyko wystąpienia opornej na leczenie niewydolności krążeniowo-oddechowej, często występującej po ogrzewaniu (6).

                    ROLA I ZADANIA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ ODDZIAŁU KLINIKI CHRIURGII SERCA, NACZYŃ I TRANSPLANTOLOGII KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA PAWŁA II

                    W związku z dużym doświadczeniem prowadzenia krążenia pozaustrojowego oraz posiadaniem niezbędnej aparatury, jako jednostka docelowego leczenia hipotermii głębokiej, wybrany został zespół zarządzany przez dr hab. n. med. Rafała Drwiłę oraz Prof. dr hab. n. med. Jerzego Sadowskiego.
                    Oddział dysponuje łącznie 127 łóżkami, w tym 29 łóżkami intensywnej terapii, 8 salami operacyjnymi z laminarnym napływem jałowego powietrza, dedykowanymi operacjom serca i operacjom naczyniowym, z pokojami przygotowawczymi, z pełnym zabezpieczeniem całodobowym oraz innowacyjną, pierwszą w Polsce tzw. „salą hybrydową” do małoinwazyjnych zabiegów na sercu we współpracy z kardiologami interwencyjnymi.
                    Zespół lekarsko-pielęgniarski prowadzi całodobowy dyżur zapewniając natychmiastową pomoc dla chorych. Prowadzone są wszystkie rodzaje operacji serca i dużych naczyń oraz transplantacje. Co roku wykonuje się ok. 2500 skomplikowanych zabiegów operacyjnych i operacji, głównie w krążeniu pozaustrojowym.
                    Wszystkie stanowiska oddziału intensywnej terapii wyposażone są w respiratory, system pomp infuzyjnych, system kompleksowego monitorowania. Pozaustrojowe wspomaganie funkcji życiowych zostanie przeprowadzone według najnowszej obowiązującej wiedzy medycznej. 
                    Szpital spełnia wymagania określone prawem, a także warunki określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r. Nr 112 Poz. 654 z późn. zm.),

                    ROLA I ZADANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
                     

                    1.      Badanie lekarskie, w przypadku urazu lub podejrzenia urazu oraz stanów chorobowych przy których bezwzględnie przeciwwskazane będzie podanie heparyny, bardzo proszę o wykonanie tomografii komputerowej w trybie trauma-scan, celem bezpiecznego wprowadzenia procedury w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II (podczas terapii ECMO niezbędne będzie podanie heparyny)

                    2.      Kontynuacja działań resuscytacyjnych połączonych z ogrzewaniem dostępnymi metodami nieinwazyjnymi (jeśli konieczne).

                    3.      Kontakt telefoniczny z I dyżurnym Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II i potwierdzenie możliwości przyjęcia pacjenta.

                    4.      Organizacja transportu chorego do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

                    5.      Współpraca z zespołem ECMO Kraków celem wykonania niezbędnych procedur.

                    Decyzję o rozpoczęciu procedury ogrzewania pozaustrojowego podejmuje zespół ECMO Kraków.

                    Pacjenci, u których stwierdzono obrażenia/schorzenia uniemożliwiające prowadzenie ECMO, nie będą ogrzewani pozaustrojowo, ani transportowani do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

                    METODY ŁĄCZNOŚCI 

                    Po spełnieniu kryteriów kwalifikacji do specjalistycznego leczenia poprzez ogrzewanie z użyciem krążenia pozaustrojowego, lekarz dyżurny SOR kontaktuje się telefonicznie z personelem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

                    Osobami upoważnionymi do dokonywania ustaleń są:

                    a. ze strony przekazującego lekarz dyżurny SOR

                    b. ze strony KSS. im. JP II - koordynator ds. pozaustrojowego leczenia hipotermii głębokiej - tel. 501 039 462 lub I lekarz dyżurny Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii - tel. 12 614 33 42 lub stanowisko pielęgniarskie tel. 126143322 lub 126143352
                     

                    Piśmiennictwo:

                     

                    1.      Hill JD, O’Brien TG, Murray JJ, et al: Prolonged extracorporeal oxygenation for acute post-traumatic respiratory failure (shock-lung syndrome). N Engl J Med 1972, 286:629–634.

                    2.      Bartlett RH, Gazzaniga AB, Jefferies MR, et al: Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) cardiopulmonary support in infancy. Trans Am Soc Artif Intern Organs 1976, 22:80–93.

                    3.      Taubenberger JK, Morens DM. Pandemic influenza—including a risk assessment of H5N1. Rev Sci Tech. 2009;28(1):187–202.

                    4.      Fiser S, Tribble CG, Kaza AK, Long SM, Zacour RK, Kern JA, Kron IL. When to discontinue extracorporeal membrane oxygenation for postcardiotomy support. Ann Thorac Surg 2001;71:210–4.

                    5.      Kirkpatrick AW, Garraway N, Brown DR, Kirkpatrick AW, Garraway N, Brown DR, et al. Use of en centrifugal vortex blood pump and heparin-bonded circuit for extracorporeal rewarmingof severe hypothermia in acutely injured and coagulopathic patients. J Trauma. 2003;55:407-12.

                    6.      Ruttmann E, Weissenbacher A, Ulmer H, et al. Prolonged extracorporeal membrane oxygenation-assisted support provides improved survival in hypothermic patients with cardiocirculatory arrest. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;134:594–600.